6. Vredevorst

Vredevorst-deel-6.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over wie de Vredevorst is en hoe de Goddelijke relatie is samengesteld. We hebben ook gesproken over Gods gramschap met het openen van de boekrol met de 7 zegels en hoe sommige ongelovigen nog tot de God van vrede zullen worden aangetrokken.

Voor Christenen is de wereld helemaal aan het doordraaien. Wat voorheen de standaard was, een stabiel gezin waar kinderen in Christelijke liefde en respect kunnen opgroeien, dat moet nu plaats maken voor andere inzichten met geen of weinig respect voor het ongeboren kind.

Thema; Christenen die vervolgd worden en twijfel hebben, het hoeden met een ijzeren staf en mensen die een tweede kans krijgen op de nieuwe aarde.

“6. Vredevorst” verder lezen