5. De transformatie

5. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Christenen worden overgoten met Satans seks-wereld in Hollywood films, die vooral jongeren conditioneren voor een losbandige levenswijze. Hollywood is een poel van verderf, een oord van ongehoorzaamheid aan God en de filmwereld geeft een zeer slecht voorbeeld (Judas 1:7).
De volgelingen van Jacob Frank, de Frankisten, beheren blijkbaar Hollywood.
Mensen met een Joodse achtergrond hebben veel belangrijke banen in Hollywood:
News Corp. President Peter Chernin (Joods), Paramount Pictures voorzitter Brad Gray (Joods), Walt Disney Co. CEO Robert Iger (Joods), Sony Pictures voorzitter Michael Lynton (Joods), Warner Bros. voorzitter Barry Meyer (Joods), CBS Corp. Chief Executive Leslie Moonves (Joods), MGM-voorzitter Harry Sloan (Joods) en NBC Universal Chief Executive Jeff Zucker (Joods).

Jongeren zijn jarenlang door films en tijdschriften voorgehouden dat liefde de seksuele aantrekkingskracht is tot mooie opzichtige mannen en vrouwen, niets is minder waar. Hollywoods perverse seks-misleiding zet jongeren op een dwaalspoor, zodat de echte werkelijkheid – mannen en vrouwen met hun onvolmaaktheden en beperkingen – geen voldoening meer schenkt en er geen reden meer is om samen in respect te bouwen aan een onverbrekelijk Christelijk huwelijk met zijn stabiliteit en zegeningen.

Sommige jongeren en jong-volwassenen willen als gevolg van deze wereldse invloed   imponeren met hun grootspraak of door grof taalgebruik, anderen zijn egoïsten, weer anderen willen alleen peperdure smartphones en exclusieve merkkleding om belangrijk over te komen of pronken met hun middelen.
Sommige vrouwen willen als gevolg hiervan aandacht, door op te vallen. Ze willen mannen aantrekken door uitdagend en niets verhullend gekleed te gaan, met hun lichaam te koop lopen. Een gezonde man voelt zich van nature aangetrokken tot de vrouwelijke natuur en de vrouwelijke uitstraling. Een respectvolle vrouw vertoont echter nooit zo’n ordinair en soms zelfs obsceen gedrag. De seksuele uitstraling van een vrouw is slechts een onbeduidend deel van wat een echte vrouw is. Zachtheid, vriendelijkheid, teder, begripvol, ondersteunend en natuurlijke zwakte maken deel uit van de vrouwelijke uitstraling. Een rechtvaardige (jonge-)man is heel iets anders als een praatjesmaker, hij is ijverig, betrouwbaar en zorgzaam, beschermend, deugdzaam en toont waardering.
Op het moment dat mannenogen de uitstraling van het ordinair getoonde vrouwelijke lichaam kunnen waarnemen en er door worden aangetrokken, dan begint moreel verval en begint wellust zich te ontwikkelen. Het is de belangrijkste reden waarom zoveel mannen vallen voor pornografie en overspelig gedrag. Het kan een moeilijke strijd zijn om vrouwelijke uitstraling met je ogen te mijden. Het is vaak een verslaving. Verbied jezelf om hierin meegezogen te worden. Laat je ook niet opjutten door leeftijdgenoten. Het zijn niet alleen je gebeden, het is de mate van jouw overgave aan Gods wil. Want wie zich overgeeft aan God, over die persoon hebben porno en onzedelijke gedachten hun macht verloren. Vraag dus slechts, want God is liefde en bekommert Zich om jou als jij je af wil keren van ontuchtig gedrag en rein wilt zijn voor jouw Schepper:

(1 Thessalonicenzen 4:3-5) 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema: Hoe zijn de Frankisten georganiseerd en wat zijn hun plannen.

Lees verder “5. De transformatie”

2. De transformatie

2. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Geloven in God geeft je een reden om te leven. Daarbij geeft Gods woord een boodschap van hoop.  Als het kwaad zich zo overduidelijk manifesteert in de wereld om ons heen, dan worden veel goede jonge Christenen  aangetrokken tot wijsheid die hen wél betekenis geeft, waarmee ze deze slechte wereld kunnen weerstaan. We kunnen bewondering hebben voor jonge Christenen die in staat blijken te zijn tot zo’n persoonlijkheid, moed en kritisch vermogen, zoals bleek gedurende de afgelopen jaren van de Covid-hoax. Ze zijn in alle (jonge) leeftijden, opleidingsniveaus en in alle landen te vinden. Jullie zijn de kinderen waarvan elke ouder droomt, die ver uitgroeien boven het gemiddelde van de samenlevingen.  Jullie deden wat anderen niet konden en waren de stabiele boom die de orkaan van beledigingen en discriminatie vanwege het geloof weerstonden. De uitverkorenen van de onzichtbare ark van God, degenen die erin slaagden weerstand te bieden. Jullie hebben een onvoorstelbare zware test doorstaan die velen niet konden doorstaan en jullie hebben het licht van het geloof laten schijnen in het donker. Blijf een voorbeeld voor alle geliefden:

(Psalm 4:2-6) 2 Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? 4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. 5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. 6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.
 .                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Thema deel 2:  De aanslag op jonge mensen gaat veel verder dan het communisme.

Lees verder “2. De transformatie”

3. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 3.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we het Jodendom met zijn overleveringen besproken.
De overleveringen in de Misjna en de Talmoed en dat de Joden Gods volk allang niet meer zijn.
De verschillende Joodse stromingen, Kabbala en de Zohar en de wetten van Noach.
En het Jodendom als theocratie met de verwachting van hun Messias:

HerzSt (Johannes 15:20-21) 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.
HerzSt (Mattheüs 10:17) 17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.

Thema; Het Frankisme en Joden verspreiden zich over de wereld als zakenlui en eigenaars van (centrale) banken, de weg naar chaos.

Lees verder “3. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?”