9. De beloofde Messias

Jezus-Messias-9.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 8, hebben we uitgebreid gesproken over Jezus belangrijke onderwijs over het offer dat Jezus moest brengen en hoe dat offer voor ons redding betekent.
Het Avondmaal des Heren is bedoeld voor iedere bewust gedoopte Christen en Paulus waarschuwt ons in Kolossenzen om ons niet deze prijs te laten ontnemen:

HerzSt (Kolossenzen 2: 18-19) 18 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, 19 en zich niet houdt aan het hoofd,………

Thema: Het thema van dit schrijven is; De persoonlijke keuze maken.

“9. De beloofde Messias” verder lezen