18. In Jezus voetsporen

In Jezus voetsporen.pdf

(1 Petrus 2:21) 21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
.                                  (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Waarom moeten we onder verdrukking en vervolging bewijzen dat we goede discipelen zijn?
We laten nu toch al zien dat we van goede wil zijn?
Zo zouden Christenen kunnen redeneren, het is echter veel gecompliceerder.
Met Satan is een verderfelijk gedachtegoed begonnen en de grote strijdvraag.

Thema: Waarom Christenen in Jezus voetsporen treden als antwoord op de strijdvraag

“18. In Jezus voetsporen” verder lezen